Ring for informasjon vedrørende åpning av Fjellverden Hundesenter

Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Fuglehunder har en lidenskapelig jaktlyst

De har en langt større jaktlyst enn de fleste andre hunderaser. Det er som oftest den voldsomme jaktlysten som skaper hodebry og problemer for mange av landets fuglehundeeiere. Jaktlysten er samtidig en avgjørende egenskap som gjør at vi kan lære opp, og bruke hunden til det den er avlet frem til.

Fjellverden Hundesenter

Har gjennom en årrekke utviklet teknikker og metoder som fører til svært gode og hurtige resultater under praktisk dressur. Våre teknikker og metoder medfører at vi utnytter hundens naturlige egenskaper til det som er fordelaktig for jegeren.

Våre kurs

Dreier seg hovedsakelig om opplæring av hundeeieren. Hundeieren vil i løpet av et kurs oppleve å få svært gode resultater på kort tid. Hundeeieren lærer seg å kommunisere med hunden gjennom bruk av sitt eget kroppsspråk og handlemåte. Hundeeierens mimikk, fonetikk, glede, og engasjement er avgjørende for et godt resultat. Når hundeeieren har lært betydningen av sitt eget kroppsspråk, vil kursene også legge stor vekt på å bruke andre innlæringsteknikker og belønninger. Gjennom teknikker som dette kan du lære hunden alt det den er fysisk og psykisk i stand til å gjøre. Det er du som skal lære å sette grenser, forstå og trene din egen hund. Da blir dere et godt fungerende team. Alle kursdeltakere får individuell oppfølging tilpasset hundens psyke og utviklingsnivå.Vi kan tilby følgende:

Grunnleggende dressur
(weekend-kurs)

Tamfugl / Duetrening
(Etter avtale)

Føring av hund i fjellet
(Mars, August, September -
Weekend kurs)


Aversjonsdressur (Sauerenhet)
(Etter avtale)

Individuell trening
(Etter avtale)